Zwrot towaru

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży (dalej również jako „Umowa”) produktów (dalej jako „Produkt”) dostępnych na stronach sklepu internetowej www.wentylacja24.pl, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy korzystającemu z praw przysługujących konsumentowi w rozumieniu przepisów prawa.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,

  2. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas przy wykorzystaniu jednej z poniższych form komunikacji:

  1. pisemnie na adres: Kokotów 703, 32-002 Kokotów;

  2. wiadomość na adres poczty elektronicznej: sklep@wentylacja24.pl;

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy dostępnego na stronach Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe. (Formularz zwrotu: Formularz odstąpienia od umowy )

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam Produkt na adres: Kokotów 703, 32-002 Kokotów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 

1 w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - w terminie 30 dni