Wentylator kanałowy TT SILENT M Vents

Nowy wentylator VENTS Silent-M jest ukryty w specjalnie skonstruowanej, odpornej na działanie temperatury, izolowanej akustycznie obudowie. VENTS Silent-M to połączenie szerokich możliwości i wysokiej wydajności zarówno wentylatorów osiowych, jak i odśrodkowych – zapewnia silny strumień powietrza i wysoki spręż. Wybierz modele
 • obudowa odporna na działanie temperatury
 • izolowany akustycznie
 • niski poziom hałasu

Opis

Zastosowanie

Nowy wentylator VENTS Silent-Mjest ukryty w specjalnie skonstruowanej, odpornej na działanie temperatury, izolowanej akustycznie obudowie.


VENTS Silent-M to połączenie szerokich możliwości i wysokiej wydajności zarówno wentylatorów osiowych, jak i odśrodkowych – zapewnia silny strumień powietrza i wysoki spręż.


VENTS Silent-M jest polecany w celu uzyskania wydajnej wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń różnego zastosowania o wysokich wymogach co do poziomu hałasu, np. w bibliotekach, salach konferencyjnych, instytucjach naukowych, przedszkolach, itp.


VENTS Silent-M jest przeznaczony do stosowania z kanałami okrągłymi o śr. 100-315 mm. Maksymalna wydajność wentylatora do 1950 m3/h.

Silnik

 • Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe.
 • Dla ochrony przed przeciążeniem, wentylatory wyposażone są w termo zabezpieczenie (bezpiecznik termiczny).
 • Klasa ochrony silnika: IP X4.

Regulacja prędkości

 • Wbudowany dwustopniowy przełącznik prędkości min-max (opcja „W”)
 • Wbudowany przełącznik z płynną regulacją prędkości (opcja „P”)współpracujący z zewnętrznym triakowym lub transformatorowym regulatorem prędkości (dostępnym na dodatkowe zamówienie)
 • Wbudowany timer z możliwością ustawienia opóźnienia czasowego od 2 do 30 min (opcja „T”).

Programowany za pomocą modułu elektronicznego z regulacją prędkości termostatem elektronicznym z wbudowanym czujnikiem temperatury, przewodem zasilającym i wtyczką (opcja „U/ U1’).


Zasada działania wentylatora z modułem elektronicznym z regulacją prędkości termostatem elektronicznym z wbudowanym czujnikiem temperatury:

 • Na pokrętle termostatu należy ustawić progową wartość temperatury powietrza.
 • Za pomocą pokrętła regulacji prędkości ustawić minimalna prędkość silnika.
 • Silnik przełączy się na maksymalną prędkość w chwili kiedy temperatura powietrza osiągnie wartość ustawiona na termostacie.
 • Silnik przełączy się do poprzednich ustawień kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej wartości ustawionej na termostacie.

Aby uniknąć częstego przełączania między prędkościami, aktywuje się opóźnienie czasowe:

 • Możliwość 1: Opóźnienie bazujące na temperaturze („U/ U1”): silnik przełącza się na wyższą prędkość, jeśli temperatura przekracza o 2°C wartość ustawioną na termostacie. Powrót do poprzedniej prędkości następuje po spadku temperatury poniżej ustawionej wartości. Ten model pracy utrzymuje poziom temperatury w przedziale mocno zbliżonym do wymaganego a przełączanie między prędkościami jest rzadsze.
 • Możliwość 2: Opóźnienie czasowe („Un/Un1”): Kiedy temperatura przekracza wartość ustawioną na termostacie, silnik przełącza się na wyższą prędkość, a opóźnienie czasowe aktywuje się na co najmniej 5 min. Kiedy temperatura spadnie poniżej ustawień na termostacie, silnik przełączy się do poprzednich ustawień po upływie czasu wskazanego na timerze. Ten sposób jest stosowany w celu ścisłej kontroli temperatury. Zmiany prędkości wentylatora z modułem U1 będą odbywać się częściej w porównaniu do algorytmu działania wentylatora z modułem U, jednakże najkrótszym czasem opóźnienia w jednym i drugim przypadku jest 5 min.

Obudowa

 • Zewnętrzna część obudowy wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny
 • Wewnętrzna izolacja w postaci 50 mm warstwy wełny mineralnej
 • Wewnętrzna część obudowy wykonana z wysokogatunkowego ABS. Perforacja wewnętrznej części obudowy powoduje rozproszenie fal dźwiękowych i zwiększa absorbcję dźwięku w warstwie izolacyjnej.
 • Specjalny profil łopat wirnika oraz ukształtowanie obudowy pozwala na precyzyjne prowadzenie skoncentrowanego strumienia powietrza oraz minimalizowanie jego oporów
 • Wyposażona w puszkę przyłączeniową.

 

Montaż

 • Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora.
 • Obudowa wentylatora wyposażona jest we wspornik mocujący, dzięki któremu wentylator może być przymocowany bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu.
 • Wentylatory mogą być ustawiane na początku, w środku lub na końcu systemu wentylacyjnego. W jednym systemie możliwe jest zainstalowanie pary wentylatorów równolegle (w celu zwiększenia wydajności) lub szeregowo (w celu zwiększenia ciśnienia pracy).
 • Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.